ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “Your Favorite Necklace Contest”

Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας με τον διακριτικό τίτλο «Kypseli ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» και έδρα την Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 12, προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «𝗬𝗼𝘂𝗿 𝗙𝗮𝘃𝗼𝗿𝗶𝘁𝗲 𝗡𝗲𝗰𝗸𝗹𝗮𝗰𝗲 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗲𝘀𝘁», ο οποίος θα διενεργηθεί διά των ιστοτόπων https://www.facebook.com/kypseliworkshop/ & https://www.instagram.com/kypseliworkshop/

1] Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα.

2] Εξαιρούνται τα μέλη και οι υπάλληλοι της «Kypseli ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) βαθμού.

3] Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο internet και πιο συγκεκριμένα μέσω των ιστοτόπων https://www.facebook.com/kypseliworkshop/ & https://www.instagram.com/kypseliworkshop/ με χρονική διάρκεια από 19/11/2020 έως 30/11/2020.

4] Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος.

5] Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται σε πεδίο του ιστότοπου www.kypseliworkshop.gr που σηματοδοτείται «όροι διαγωνισμού».

6] Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κάνουν comment (σχόλιο) στη σχετική ή σχετικές με το διαγωνισμό αναρτήσεις (Μία σε κάθε ιστότοπο: https://www.facebook.com/kypseliworkshop/ & https://www.instagram.com/kypseliworkshop/, όπου κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετέχει με δύο σχόλια/συμμετοχές.

Από τους συμμετέχοντες θα κληρωθούν δύο (2) νικητές. Η κλήρωση θα διεξαχθεί την 1/12/2020, στην έδρα της «Kypseli ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», με αυτοματοποιημένο τρόπο, ο οποίος δεν επιδέχεται ανθρώπινης παρέμβασης.

7] Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι κάνουν comment (σχόλιο) σχετικό με την ανάρτηση του διαγωνισμού.

8] Οι δύο (2) νικητές θα κερδίσουν το κόσμημα της επιλογής τους.

Α. BLACK ONYX necklace (κολιέ με μαύρο όνυχα, ροζ quartz και ασημένια στοιχεία kypseli), αξίας 55€

Β. AMETHYST necklace (κολιέ με αμέθυστο, κρυστάλλους και επίχρυσο μεγάλο στοιχείο lahouri), αξίας 55€

9] Από την κλήρωση θα αναδειχθούν δύο (2) επιλαχόντες, οι οποίοι θα διεκδικήσουν τα δώρα που τυχόν δεν αποδεχθούν οι νικητές. Ως μη αποδοχή ορίζεται η μη εμφάνιση του νικητή, παρότι έχει ειδοποιηθεί για το δώρο του, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο ορίζεται από τους παρόντες όρους.

10] Οι νικητές των δώρων που θα προκύψουν από την κλήρωση θα ειδοποιηθούν με σχόλιο στις αναρτήσεις του διαγωνισμού, αμέσως μετά την κλήρωση, την 1/12/2020. Οι νικητές θα πρέπει να απαντήσουν θετικά με μήνυμα στο inbox της σελίδας Kypseliworkshop, για να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους μέσα στις επόμενες 5 ημέρες. Αν δεν απαντήσουν, τότε το δώρο μεταβιβάζεται στους επιλαχόντες, οι οποίοι θα ειδοποιηθούν με comment (σχόλιο) στη σχετική ανάρτηση του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που και οι υπόλοιποι δικαιούχοι δεν διεκδικήσουν μέσα στις επόμενες 5 ημέρες, το δώρο ακυρώνεται.

11] Οι νικητές θα παραλάβουν τα δώρα τους κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία.

12] Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

13] Η «Kypseli ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» δικαιούται να ματαιώσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του ή να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, όπως όλως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται, η αμέλεια τρίτων, η αδυναμία τρίτων για τη διάθεση του δώρου και χωρίς να υποχρεούται σε προηγούμενη ενημέρωση των διαγωνιζομένων. Σε κάθε περίπτωση, πραγματοποιείται κλήρωση, εφόσον υπάρχουν συμμετοχές.

14] Η «Kypseli ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» δε φέρει ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσονται αζήμια των υποχρεώσεών της.

15] Η «Kypseli ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί από τις εταιρίες παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική τότε η εταιρεία έχει το δικαίωμα άνευ άλλου τινός να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.

16] Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην «Kypseli ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου. Έτσι, επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς, η, δε, συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό ενέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

17] Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη ανάγνωση και την αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού.

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι